Geschiedenis van de Japanse taal

Kleine woordenlijst

Inleiding tot de Japanse taal

Opschriften in Japan (Jap. fonts vereist)
Inleiding tot de grammatica Japanse kalligrafie
Inleiding tot het Japanse schrift (zonder Jap. fonts) Het Japanse schrift en het internet
Inleiding tot het Japanse schrift (Jap. fonts vereist) Opleidingen in de Japanse taal

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Enige veel gebruikte woorden in het Japans

In de Hepburnweergave (de afgesproken wijze om de Japanse klanken met onze letters weer te geven) worden lange klinkers (ze worden tweemaal zo lang aangehouden) wel weergegeven met een ^ er boven (bijv. in ohay˘). Een alternatieve weergave is: ou (ohayou). In de Japanse schrijfwijze wordt dit met  hiragana nl. ook als 'ou' weergegeven. Een enkele keer dient deze lange o echter weer als oo geschreven te worden.
Ook voor de fonetische uitspraakweergave moet iets afgesproken worden omdat we sommige klanken niet in het Nederlands hebben:
Als in de fonetische uitspraak een 'g' staat wordt de Engelse 'g' van 'garden' (tuin) bedoeld (onze echte Nederlandse g-klank heeft men niet in het Japans)
De 'oe' (in de fonetische lijst) aan het eind van een woord wordt meestal heel kort (meestal nauwelijks hoorbaar) uitgesproken. Vandaar de weergave hier met een kleine oe. Deze 'oe' klank wordt in het Hepburn systeem altijd met de 'u' aangeduid (een Duitse 'u' dus).

Telwoorden: Voor de telwoorden 1 t/m 10 kent men twee systemen: de van oorsprong Japanse telwoorden en de ooit uit China overgenomen telwoorden. De Chinese telwoorden worden meer gebruikt voor abstract tellen maar deze kunnen niet zonder meer gebruikt worden bij aanduidingen van hoeveelheden. Het Japans heeft wat dit betreft een vrij ingewikkeld systeem.
Wilt u in Japan iets bestellen, gebruik dan liever de Japanse telwoorden, tenzij u het telsysteem meester bent. Zie voor meer uitleg over de telwoorden de pagina 'Inleiding tot de grammatica'.

Japans
Weergave volgens Hepburnsysteem

Fonetische uitspraak
(bij benadering)

Betekenis

beleefdheidsfrasen

konnichiwa

konnietsjie wa

goedendag

ohay˘ gozaimasu

ohajoo gozajmas

goedemorgen

konbanwa

konbanwa

goedenavond

say˘nara

sajoonara

dag (bij afscheid)

hai

haj

ja

ie

ie-e

nee

d˘zo

doozo

alstublieft (bij iets geven bijv.)

d˘mo

doomo

dank u wel (amicaal)

d˘mo arigat˘

doomo arigatoo

dank u wel (iets beleefder)

d˘mo arigat˘ gozaimasu

doomo arigatoo gozaimas

dank u wel (nog iets beleefder)

sumimasen

soemimasen

neem me niet kwalijk, pardon

d˘ itashimashite

doo ietasjiemashjte

geen dank

o genki desu ka

ogenkie des ka

hoe gaat het er mee?

itadakimasu

ietadakiemas

eet smakelijk

gochis˘sama deshita

gotjsiesoosama desjta

bedankt voor het eten (na de maaltijd)

wensen

omedet˘ gozaimasu

omedeetoo gozajmas

gefeliciteerd (formeel)

omedet˘

omedeetoo

gefeliciteerd (amicaal)

tanj˘bi omedet˘ (gozaimasu)

tandzjoobi omedeetoo (gozajmas)

gefeliciteerd met je verjaardag

yoi otoshi wo

joij otoshie o

goede jaarwisseling gewenst
(gebruikt tussen kerst en Nieuwjaar)

yoi otoshi wo omukae kudasai

joij otoshie o omoekae koedasaj

wij wensen u een goed jaar.
(formeel, veelal op kaarten)

akemashite omedet˘ (gozaimasu)

akemasjte omedeetoo (gozajmas)

gelukkig Nieuwjaar
(gebruikt na de jaarwisseling)

telwoorden (zie tekst boven)

Van oorsprong Chinese telwoorden

zero / rei

zero / ree

nul

ichi

ietsjie

een

ni

nie

twee

san

san

drie

yon / shi

jon / sjie

vier

go

goo

vijf

roku

rookoe

zes

nana / shichi

nana / sjtsjie

zeven

hachi

hatsjie

acht

ku / kyű

koe / kjoe

negen

djzoe

tien

Van oorsprong Japanse telwoorden

hitotsu

hietotsoe

een

futatsu

foetatsoe

twee

mittsu

miettsoe

drie

yottsu

yottsoe

vier

itsutsu

ietstsoe

vijf

muttsu

moettsoe

zes

nanatsu

nanatsoe

zeven

yattsu

yattsoe

acht

kokonotsu

kokonotsoe

negen

too

tien

tijdsaanduidingen

ky˘

kjoo

vandaag

kin˘

kienoo

gisteren

ashita

asjta (i is nauwelijks hoorbaar)

morgen

asa

asa

ochtend

konshű

konsjoe

deze week

senshű

sensjoe

verleden week

raishű

rajsjoe

volgende week

kongetsu

kongetsoe

deze maand

kotoshi

kotosjie

dit jaar

kyonen

kjonen

verleden jaar

haru

haroe

lente

natsu

natsoe

zomer

aki

akie

herfst

fuyu

foejoe

winter

nichiy˘bi

nietsjiejoobie

zondag (lett. zon-dag

getsuy˘bi

getsjoobie

maandag (lett. maan-dag)

kay˘bi

kajoobie

dinsdag (llett. vuurdag)

suiy˘bi

soe-ie-joobie

woensdag (lett. waterdag)

mokuy˘bi

mookoejoobie

donderdag (lett. houtdag)

kiny˘bi

kinjoobie

vrijdag (lett. gelddag)

doy˘bi

dojoobie

zaterdag (lett. gronddag)

ichigatsu

ietsjiegatsoe

januari (lett. maand een)

nigatsu

niegatsoe

februari (lett. maand twee etc.)

sangatsu

sangatsoe

maart

shigatsu

sjiegatsoe

april

gogatsu

gogatsoe

mei

rokugatsu

rokoegatsoe

juni

shichigatsu

sjtsjiegatsoe

juli

hachigatsu

hatsjiegatsoe

augustus

kugatsu

koegatsoe

september

jűgatsu

dzjoegatsoe

oktober

jűichigatsu

dzjoe-ietsjiegatsoe

november

jűnigatsu

dzjoe-niegatsoe

december

handig om te weten in Japan

gink˘

ginkoo

de bank

yűbinkyoku

joebinkjookoe

het postkantoor

eki

eekie

het station

toire

tojre

het toilet

o-te-arai

o-tee-araj

het toilet

sumimasen ga,....(gink˘)..... wa doko desu ka?

soemiemasen ga, ..(ginkoo)..wa doko des ka?

Neemt u mij niet kwalijk, maar waar is ..(de bank)..?

wakarimashita

wakariemasjta

Ik heb het begrepen

wakarimasen

wakariemasen

Ik begrijp het niet

hidari

hiedarie

links

migi

miegie

rechts

masugu

masoegoe

rechtdoor

k˘hii

kohie

koffie

ocha / k˘cha

otsjaa / ko-otsjaa

thee (groene / Engelse)

miruku

mieroekoe

melk

jűsu

djoesoe

vruchtensap

biiru

bieroe

bier

wain

wajn

wijn

ehagaki

eehagakie

ansichtkaart

kitte

kiette

postzegel

chikatetsu

tsjiekatetsoe

ondergrondse

densha

densjaa

trein, tram

kuruma

koeroemaa

auto

jitensha

dzjietensjaa

fiets

kűk˘

koekoo

vliegveld

denwa

denwaa

telefoon

Wilt u meer leren?
In Nederland is een aantal instituten actief die zich toeleggen op het onderwijs in de Japanse taal.
Zie hiervoor de pagina: "Adressenlijst" (ook bereikbaar via het hoofdmenu).


Links

Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin