Japan als toeristisch land

Overnachten in Japan

Eten en drinken in Japan

Is Japan nou zo duur?

Reizen in Japan

Een bad nemen in Japan en Onsen
Praktische info over Japan Opschriften in Japan (Jap. fonts vereist) Wonen, werken en studeren in Japan
Reizen naar Japan, wanneer en hoe Waar naar toe in Japan (o.a. Tokyo en   Kyoto)
Aankomst in Japan Gedragsregels in Japan

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Japan als toeristisch land

De berg Fuji (Fujisan) is naast een heilige berg ook een symbool voor Japan.

Japan wordt nog steeds door het gros van de mensen niet echt gezien als een potentieel aantrekkelijk vakantieland. Uiteraard speelt hierbij een aantal factoren een rol en waarschijnlijk is de belangrijkste hiervan het idee dat een reis naar Japan een dure aangelegenheid is. Voor een deel is dat ook zo, maar een dergelijke reis hoeft niet spectaculair duur te zijn (zie onze pagina: Is Japan nou zo duur?). Mogelijk speelt ook onbekendheid met het land een rol en wordt Japan daarnaast nog wel gezien als een 'vreemd' land, een land dat bewoond wordt door onbegrijpelijke en niet te doorgronden mensen. Mensen met een weliswaar afwijkende, maar niet al te interessante cultuur. Japan heeft nauwelijks geschikte stranden en is dus ook geen land voor een strandvakantie. Het aanbod aan vakantiereizen door reisorganisaties is, waarschijnlijk mede door bovenstaande, natuurlijk ook niet vergelijkbaar met het aanbod aan (inderdaad goedkopere) reizen naar landen als IndonesiŽ of Thailand. De 'gewone' reisorganisatie heeft Japan bijvoorbeeld helemaal niet in het pakket zitten. Alleen sommige (al of niet in Japan) gespecialiseerde reisorganisaties, bieden deze reizen wel aan. We denken dat de combinatie van onbekendheid, ideeŽn over de prijzen en over de mensen een obstakel vormen voor grootschalig toerisme naar Japan. Dat is aan de ene kant natuurlijk jammer want naast veel natuurschoon is juist Japan toch zeer rijk aan authentieke cultuur, het heeft een cultureel erfgoed waar weinig andere landen zich mee kunnen meten. Aan de andere kant betekent dat ook dat wie nu in Japan rondreist, eigenlijk alleen maar Japanners tegenkomt en geen horden buitenlandse toeristen waardoor Japan voor een belangrijk deel nog authentiek is en geen concessies heeft hoeven doen aan grootschalig buitenlands toerisme. En dat heeft toch ook allemaal wel weer zijn voordelen......

Buitenlandse bezoekers Nederlandse bezoekers

Bron: Japanse toeristenorganisatie JNTO

Natuurlijk krijgt Japan wel veel buitenlandse bezoekers en dat aantal is gestegen in de afgelopen jaren. Bovenstaande linker grafiek toont het aantal bezoekers per jaar, dat van nog geen 4 miljoen in 1996 steeg naar ruim 6 miljoen in 2004 naar en vandaar naar ongeveer 8,6 miljoen bezoekers in 2008. Verwacht wordt dat de stijging op zijn minst zal afvlakken als gevolg van de wereldwijde recessie, als er massale ontslagen gaan vallen.
Ongeveer 0,5% van de buitenlandse bezoekers is Nederlander en ook dit aantal is gestegen. Absoluut gezien van 20.000 in 1996 naar ruim 33.000 in 2007. Dit wordt getoond in de rechter grafiek. Ongeveer de helft is toerist en de andere helft is naar Japan gegaan voor zaken. Dat wisselt weliswaar erg sterk, in sommige jaren is het aantal toeristen veel groter dan het aantal zakelijke bezoekers, maar andere jaren ligt dat weer andersom. Over het totaal van de hier getoonde jaren geldt evenwel dat het aantal toeristen en het aantal zakelijke bezoekers uit Nederland ongeveer gelijk is.

Na de ramp in Japan in maart 2011 (aardbeving en de daarop volgende tsunami) is het aantal toeristen logischerwijs teruggelopen. Dat kwam enerzijds doordat een groot gebied niet meer begaanbaar was door deze tsunami, daar moest eerst het puin geruimd worden, maar waarschijnlijk was de belangrijkste reden de angst voor de vrijgekomen radioactiviteit rond de kerncentrale in Fukushima. Het directe gebied rond de kerncentrale is nog steeds onbegaanbaar voor de vroegere bewoners en dus zeker voor de toerist. Desalniettemin is vanaf 2013 een duidelijk stijging te zien.


    

            Bezoekers wereldwijd naar Japan                            Bezoekers uit Nederland naar Japan

In de linker grafiek hierboven zien we nog eens het totaal aantal bezoekers naar Japan van 2008 t/m 2015. Er is een dip te zien in 2011, maar daarna weer een gestage groei. De rechter grafiek toont het aantal bezoekers uit Nederland van 2008 t/m 2014. Ook hier uiteraard een dip in 2011 en ook hier daarna weer een groei.
Bron: Japanse Toeristen Organisatie JNTO.

Links

Literatuur


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin

 

orig. 09-05/l.rev. 03-16