Gezin en wonen

Feestdagen en festivals

Verkeer en links rijden

Hikikomori

Naamgeving en namen

Trouwen

Alcohol en dronkenschap

Zelfdodingen in Japan
Aanspreekvormen Overlijden en begraven Yakuza
Kleding in Japan Giri Pachinko
Werk en bedrijf Lotsbestemming, lot en noodlot Leeftijd en verjaardag in Japan

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.


Pachinko

pachinko

Een pachinko-kast

fruitautomaten

Een rij fruitautomaten

Een van de belangrijkste plekken van vertier in Japan, waar de Japanners even de realiteit van het dagelijks leven kunnen vergeten, zijn de pachinkohallen, waar rijen van pachinkokasten staan opgesteld. Het is er zeer lawaaierig en rokerig maar pachinko is zeer populair en deze pachinkohallen worden dan ook druk bezocht. Naast de rijen pachinkokasten staan er echter ook vaak rijen met de ons bekende fruitautomaten.
Het woord pachinko, dat in het Japans altijd in katakana wordt geschreven, is afkomstig van het geluid dat de hierbij gebruikte metalen kogels maken als ze in aanraking komen met de spijkers: 'patsjin'.
Er bestaan tegenwoordig meerdere typen pachinkokasten maar ze staan wel allemaal verticaal opgesteld. Een veel voorkomend type is in feite een combinatie van een flipperkast en een fruitmachine. Overigens suggereert de vertaling 'flipperkast' dat er iets valt te flipperen maar pachinko is een vrij passief spel. De gekochte metalen ballen of kogels (4 yen/kogel, meestal koopt men 250 kogels voor 1000 yen) worden de kast in geschoten en het is veelal die snelheid die ingesteld kan worden. Daarmee houdt de activiteit van de speler op. Bij andere typen kan soms weer iets anders ingesteld worden maar als eenmaal de meest gunstige instelling is gevonden (of gedacht dat deze is gevonden) is er weinig meer te doen dan ballen spelen en eventueel ballen incasseren. De meeste kogels vallen naar beneden en verdwijnen gewoon. Een enkele keer kan een bal gunstig naar beneden rollen en in een gunstig bakje terecht komen waardoor er fruitmachine-achtige rollen gaan draaien en afhankelijk van die plaatjes krijgt men wel of geen extra ballen of kan men een soort 'jack-pot' winnen, die uit ontstellend veel ballen bestaat. Vaak denken spelers een gunstige instelling te hebben gevonden waardoor dus relatief veel kogels in de gunstige gaten vallen. Zij spelen dan lang door en staan de volgende ochtend in de rij om weer bij 'hun' machine te kunnen spelen. 's Nachts komen er echter veelal monteurs die de machines weer anders instellen waardoor de eerder verkregen goede instelling nutteloos is geworden.
De winst uit dergelijke machines bestaat dus altijd uit extra ballen. Hiermee kan doorgespeeld worden, maar deze ballen kunnen ook ingewisseld worden en de wet in Japan bepaalt dat dit uitsluitend tegen goederen kan. Hiervoor is een speciaal winkeltje aanwezig. Zij die de weg kennen, weten dat de kogels ook ingewisseld kunnen worden tegen bepaalde goederen, die later, maar buiten de speelhal, weer tegen geld omgewisseld kunnen worden.

Mede door de legalisering van casino's in Japan in 2016 gaat het slechter met de pachinkohallen en nu wil de Japanse overheid in 2018 ook nog juist de gokverslaving aanpakken, door minder ballen als winst te laten uitbetalen. Hiervoor moeten alle machines worden omgebouwd of worden vervangen, hetgeen de pachinkohallen ook weer op kosten jaagt. Maar een andere reden voor de verminderde belangstelling in pachinko is de vergrijzing van Japan. De jongeren spelen liever games op hun computer, tablet of telefoon. Was de winst van de pachinko industrie rond 2010 nog 270 miljard dollar, in 2018 is dit nog maar 180 miljard dollar. Ook het aantal pachinkohallen dat failliet gaat stijgt de laatste jaren.

pachinko

pachinkohal

Een rij pachinko-kasten.

Een pachinkohal in Kyoto. Let op de afwijkende, eigenlijk verkeerde schrijfwijze.

 


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin