Nederlanders overzee Inleiding

De hofreis

400 jaar Nederland-Japan

Met De Liefde naar Japan

Opperhoofden op Hirado en Deshima 400 jaar handelsbetrekkingen Ned. - Japan
Nederlanders in Japan 1600-1641 Nederlanders in hedendaags Japan
(wonen, werken en studeren in Japan)
Nederlanders in Japan 1641-1853
Nederlanders in Japan na 1853

Klik hier, als links het navigatiemenu ontbreekt.

400 jaar handelsbetrekkingen Nederland - Japan (2009)

handelspas uit 1609

De handelspas die de Nederlanders ontvingen
van Tokugawa Ieyasu op 24 augustus 1609

Na de landing van de Nederlanders op Japan op 19 april 1600 met het schip "De Liefde" duurde het nog tot 1605 voordat een schip met Jacob Quackernaeck (de voormalige kapitein van De Liefde) en Melchior van Santvoort (met een papier van de sh˘gun) vanuit Hirado naar een Nederlandse factorij in Patani (Malakka) vertrok. Het was de bedoeling om de handel tussen Nederland en Japan op gang te brengen en om die reden verlieten in 1607 13 schepen van de VOC de rede van Texel voor een reis naar het oosten, onder commando van Pieter Willemsz. Verhoeven. Twee VOC kooplieden Nicolaas Puyck en Abraham van den Broek hadden een brief van Prins Maurits bij zich met het verzoek om de havens van Japan open te stellen voor Nederlandse schepen en om handelsbetrekkingen tussen Nederland en Japan te beginnen. Deze brief werd persoonlijk overhandigd aan de sh˘gun Tokugawa Ieyasu, die hen met voorrang ontving. Het resultaat was dat de Nederlanders op 24 augustus 1609 een handelspas kregen overhandigd. Er werd direct een handelspost (factorij) op Hirado geopend met Jacques Specx als eerste hoofdkoopman of "opperhoofd" vanaf 1609. Hirado, een klein plaatsje op een eiland ten noordwesten van Nagasaki, werd een belangrijke handelspost voor de Nederlanders tot 1641. Deze handelspas bleek een zeer waardevol papier en heeft de Nederlanders later behoed voor veel narigheid. Later ontstond er soms onenigheid met de Japanse plaatselijke heersers of zelfs met de volgende sh˘guns, maar uit eerbied voor de pas van Ieyasu bleef de schade altijd beperkt. De handelsbetrekkingen zijn eigenlijk altijd gebleven, natuurlijk wel met een paar onderbrekingen.

In 2009 werd zowel in Japan als in Nederland de uitgifte van de handelspas in 1609 herdacht. In Nederland vonden allerlei evenementen plaats. Hoewel het ging om 400 jaar handelsbetrekkingen, ging de aandacht niet uitsluitend uit naar dit gebied, maar er was ook veel aandacht voor de Japanse cultuur.
Er was een speciale stuurgroep in het leven geroepen, een soort overkoepelende organisatie die met name de economisch/commerciŰle evenementen zal co÷rdineren. In deze stuurgroep zaten afgevaardigden van de Japanse ambassade in Den Haag, de Japanse kamer van Handel en Industrie (JCC), Het SieboldHuis, de Leidse universiteit, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Buitenlandse Zaken.


Deze pagina is een onderdeel van Uchiyama's website over Japan
terug naar begin